Synergia – cesta od hierarchie k heterarchii

Korene vyživujú vetvy, konáre a kvety, plod hnojí korene.Aká veľká pravda je ukrytá za týmito slovami. Cyklus fungovania, kde je každý článok Celku potrebný a spoločne tvoria Synergiu. Tento model možno prirovnať…

Hierarchia – domček z karát?

Systém hierarchie bol prirodzene „vyvinutý“ v najrannejšej evolučnej fáze ľudstva, v dobe lovcov a zberačov. Títo naši predkovia – kočovníci - putovali z miesta na miesto aby prežili – zháňali si potravu, lovili zvieratá.…

Podnikanie v okovách

Podnikanie je veľký učiteľ, guru. Je to ako návšteva toho najväčšieho a najlepšieho seminára – učí nás prekonávať strach, zdolávať prekážky, výzvy, vyjsť z komfortnej zóny, núti riskovať, ísť za našimi…