Zaslúžite si život aj podnikanie,
ktoré vás napĺňa

SLUŽBY & CENNÍK

Aktívna

kvantová terapia

Odstránenie blokov / auditing

Táto metóda otvára dvere k transformácii vášho života, prináša jasné svetlo v čase zmien a rastu. Ponúka možnosť objaviť nové rozmery seba samých a prekročiť obmedzenia, ktoré vám bránia dosiahnuť váš skutočný potenciál.

Cena: 120 eur (trvanie: 1,5 – 2 hodiny)

Ako prebieha?

Klienta sprevádzam cez transformačný proces ako sprievodca a pozorovateľ z vyššej perspektívy. Prechádzame troma mocnými úrovňami, ktoré odkryjú osobný príbeh a príčiny problémov. Po skončení tento príbeh prerozprávam a skrz moje slová stále prúdi láska, svetlo, porozumenie a prijatie. Slová vyslovené z Lásky sú hlboko liečivé.

3 kroky k skutočnej premene

 1. Technika liečivého svetla: Otvára cestu k vnútornému uzdraveniu cez poznanie príbehu duše a odkrytie príčin problémov.
 2. Vkladanie nových zámerov: Pomôžem vám prepísať minulé vzory, odstrániť bloky z minulosti a  resetovať vašu časovú os. Následne sa zamerať na nové ciele.
 3. Stretnutie so Zdrojom:  (Stvoriteľom, Bohom, Láskou. dosaďte si pre vás prijateľné pomenovanie) Sprostredkujem vám hlboké spojenie s univerzálnou energiou, ktoré posilní vašu transformáciu.

Aká je moja pozícia vo vašom procese zmeny?

Samotná terapia je uvoľnená a pokojná. Definujete svoje problémy a my spolu vykročíme k riešeniam. Nevyžaduje to žiadnu aktívnu účasť z vašej strany. Jednoducho sa pohodlne usadíte, uvoľníte a dovolíte transformácii prejsť cez vás.

Sila spočíva v energii. Z vášho kvantového poľa si načítam váš energetický odtlačok, a tak odhalím vaše nezahojené emócie a vzorce z minulosti. Pomôžem vám prepísať tieto vzorce novými informáciami, posielajúc signály pozitívnej transformácie. Týmto spôsobom meníte svoje myslenie, emócie i konanie. Vytvárame nový elektromagnetický odtlačok, ktorý mení vašu realitu. Kombinácia vašich nových myšlienok a pocitov zmení váš stav bytia, a tým aj celú vašu realitu.

Osobná energetická podpora

Čelíte náročným výzvam, ktoré vás držia v zajatí? Uvoľnite sa a dovoľte mi ukázať vám cestu k novým horizontom, pomôžem vám prekročiť hranice obmedzení a objaviť svoje pravé ja.

Možné realizovať na diaľku alebo osobne.

Cena: 50 eur (trvanie: 30 minút) pri existujúcich klientoch

Ocitli ste sa v slepej uličke?

Dostali ste sa do stavu, kedy sa cítite stále zaseknutí, unavení z toho istého, zatrpknutí z minulosti alebo neistí ohľadom budúcnosti?

Práca, vzťahy, zdravie – všetko sa zdá byť v rozklade. Možno sa trápite strachmi a fóbiou, ktoré vás spútavajú, alebo sa neustále opakuje rovnaký vzorec nesplnených túžob. 

Cítite, že potrebujete:

 • Nájsť uznanie a spokojnosť v práci
 • Zlepšiť zdravotný stav a pohodu
 • Prekonať fóbie a obavy
 • Obnoviť stratený pocit sebahodnoty a lásky
 • Zlepšiť vzťahy a komunikáciu
 • Spracovať významné životné udalosti
 • Prekonať pocit zaseknutia a nešťastia
 • Zvládnuť strach z aktuálnej reality sveta

A teraz si predstavte zlomový  moment

 • Nájdete uznanie vo svojej práci a otvoríte sa novým príležitostiam
 • Cítite väčšiu radosť a energiu vo svojom živote
 • Vaše vnímanie a intuícia sa zlepšujú
 • Získate istotu a odvahu pri rozhodovaní
 • Nájdete vnútorný kompas, ktorý vás usmerní na vlastnú cestu
 • Čelíte výzvam s odhodlaním a ľahkosťou
 • Meníte svoj postoj k životu a sebe samému

Prejdite od zápasenia sa so starými vzorcami a obmedzeniami k aktívnemu vytváraniu vašej vlastnej reality! Získajte späť svoju silu, prijmite seba a nájdite odvahu stáť si za tým, čo je pre vás správne. 

Podpora obchodných stretnutí

Prepojte sa so svojimi obchodnými partnermi na úplne novej úrovni. Pochopíte ich pohľad na vec a získate schopnosť vidieť veci z ich uhla pohľadu. Týmto spôsobom získate obrovskú výhodu. Staňte sa lídrom, ktorý má nielen poznatky, ale aj schopnosť pochopiť a prelomiť bariéry.

Možné realizovať na diaľku alebo osobne.

Cena a čas: individuálne podľa požiadaviek klienta

Obchodné rokovanie sa nevyvíja podľa vašich predstáv?

 • Nerozumiete prístupu protistrany, cez svoj filter vnímania protistranu charakterizujete ako „zlého a problémového“ človeka.
 • Na jeho „zlé kroky“ iba reagujete tým istým spôsobom – teda útokom, obranou, bojom.
 • Tento začarovaný kruh bráni vám i vašim obchodným partnerom dosiahnuť vzájomne výhodné dohody.

Pomôžem vám zmeniť perspektívu!

 • Získate zásadný nástroj, ktorý vám otvára dvere k pochopeniu a spolupráci.
 • Zistíte, ako druhá strana vníma svet, prečo sa správa tak, ako sa správa, a čo ju motivuje. 
 • Pomôžem vám pochopiť systém ich myslenia, mentálne nastavenie, filtrovanie reality a skryté pohnútky, a tým zlomiť nekonečný kruh neefektívnej komunikácie.

Práve v momente, keď zmeníte svoj spôsob myslenia, otvoríte cestu k novým riešeniam. Pomôžem vám prelomiť konfliktné vzorce a vytvoriť nový spôsob komunikácie. Buďte tým, kto vykročí z bežných koľají a získa náskok v obchodných stretnutiach.

Pasívny

kvantový koučing

Diagnostika v bielom priestore

Vládne dusná atmosféra vo vašom tíme? Alebo vo vašej rodine? Chcete vedieť, čo sa v skutočnosti deje v mysliach a srdciach vašich tímových členov či členov rodiny? Poskytnem vám jedinečný pohľad, ktorý zmení spôsob, akým vnímate vzťahy a postavenie jednotlivých ľudí okolo vás.

Možné realizovať na diaľku alebo osobne.

Cena:  individuálne podľa požiadaviek klienta

Potrebujete rozlúštiť vzťahy?

Ponúkam vám vhľad do dynamickej štruktúry vášho tímu. Sprostredkujem vám informácie z bieleho priestoru – miesta, kde sa skrývajú nespozorované myšlienky, postoje a zámery.

Pomôžem vám:

 • Odhaliť skryté zámery: aké skutočné ciele a zámery majú jednotliví členovia, identifikovať aj tie najmenšie signály, ktoré môžu ovplyvniť smerovanie vášho tímu.
 • Rozlúštiť konflikty: Identifikujem skutočné príčiny konfliktov a problémov v tíme. Bez zásahu do jeho vnútra dokážeme identifikovať „travičov studní“ a predchádzať ďalším konfliktom.
 • Získať nadhľad nad postojmi a náladami jednotlivých členov tímu a lepšie tak porozumieť ich potrebám a túžbam.

Často kladené otázky

Počas osobnej Aktívnej kvantovej terapie budete sedieť, urobíte si pohodlie, ktoré vám najviac vyhovuje. Ja stojím za vami, ruky mám položené na vašich pleciach. Tým dochádza k prepojeniu s vašim kvantovým poľom a čítaniu informácii z neho. Žiadna vaša iná aktívna účasť nie je potrebná. Len vaša prítomnosť a povolenie s prácou v kvantovom poli.

Po terapii môžete (nemusíte) zdieľať svoje dojmy, pocity. Ja po skončení prerozprávam obrazy (príbeh), ktoré boli načítané cez kvantové pole. Ak si želáte, môžete si to nahrať, a tým mať k tomu prístup aj neskôr (odporúčam to). Vaša jediná a zároveň najdôležitejšia úloha po terapii je, všímať si čo je iné, nové, nie rovnaké. Tým upriamite pozornosť na inú variantu reality a umožníte, aby sa zmeny udiali.

Povolenie na vstup do osobného kvantového poľa je najdôležitejší akt. Bez vášho súhlasu nerobím žiadne zásahy. Zároveň pracujem len s tou témou (problémom), na ktorý mi dáte súhlas. Rešpektujem každého vlastnú cestu a rozhodnutie.

V prípade, že neviete jednoznačne pomenovať problém, alebo je tých problémov viac, vtedy pracujem s tým, čo je v danej chvíli najdôležitejšie – tá téma (problém) sa ukáže sama počas práce v kvantovom poli.

Počas aktívnej kvantovej terapii sa naladím (prepojím) na vaše kvantové pole – to neviditeľné energetické miesto, v ktorom sú uložené všetky informácie (minulé, súčasné a možné varianty budúcnosti). Pracujem cez svoje rozšírené vedomie. Tieto informácie vnímam skrz obrazy, ktoré sa premietajú v mojom vedomí – je to ako sledovanie príbehu, filmu. Proces prebieha 3 úrovňami. Okrem vnímania vášho príbehu sa uskutočňuje aj prepis nefunkčných vzorcov.

Podpora na diaľku je práca s kvantovým poľom na diaľku, teda klient nie je osobne prítomný so mnou. Je to možné z dôvodu môjho rozšíreného vedomia – stavu, kde nie je čas a priestor. V tomto stave sa naladím (prepojím) s kvantovým poľom klienta a podporujem ho. Je možná podpora mentálneho stavu, energie, fyzického tela, podpora pred skúškami, vystúpením atď.