You are currently viewing Podnikanie v okovách

Podnikanie v okovách

  • Post last modified:7. septembra 2023
  • Reading time:2 mins read

Podnikanie je veľký učiteľ, guru. Je to ako návšteva toho najväčšieho a najlepšieho seminára – učí nás prekonávať strach, zdolávať prekážky, výzvy, vyjsť z komfortnej zóny, núti riskovať, ísť za našimi snami a cieľmi, stávať sa lepšími, neustále sa zdokonaľovať, napredovať, posúvať  naše hranice, možnosti…

Už Bruce Barton vo svojej dobe veril, že podnikanie môže spasiť svet. Povedal: „Podnikanie je nádej sveta. Milénium, ak vôbec niekedy nastane, príde v období rozsiahleho vzostupu podnikania a služieb.“

Aby k takému miléniu prišlo, treba aby prešlo Veľkou Zmenou kolektívne vedomie ľudí, ktoré je stále zajaté v sieti strachu. Strach mal svoj opodstatnený význam v dávnych dobách, keď pomáhal človeku prežiť. Evolúciou sme sa dostali ďaleko, avšak starý plazí mozog (Strach o prežitie) v nás stále prebýva, je zakódovaný v našej bunkovej pamäti (v našej DNA), v kolektívnom vedomí a ovplyvňuje naše zámery, myšlienky, činy. Väčšinou sa to deje na nevedomej úrovni.

Aj dnešný „moderný“ model podnikania je založený na strachu (zopár výnimiek existuje). Je to model založený na hierarchii, dominancii, moci, súťaživosti, zhromažďovaní  bohatstva. Človek žije predovšetkým sám pre seba, a nie jeden pre druhého. Neuvedomuje si dôsledky svojho (ne)konania voči spoločnosti. Točí sa v koliesku ako škrečok, „nevidí“ iné možnosti, zotrváva v starých vzorcoch myslenia.

Čo sa stane, keď podnik uprednostní službu  pred prežitím?  A aký je skutočný zmysel podnikania??

Dávať znamená dostávať – jeden z vesmírnych zákonov.