Kvantová terapia

Ovládajte svoju myseľ

a formujte svoj život

Naša realita sa skladá z desiatich percent toho, čo sa nám prihodí, a až 90% toho, ako na to reagujeme. Riadime sa zaužívanými myšlienkovými vzorcami.

Naša myseľ je zrkadlom nášho mozgu. Avšak mozog môže byť ovplyvnený traumami, negatívnym myslením a starými programami. Naše myslenie, cítenie, konanie a vzťahy s inými ľuďmi sú úzko prepojené s tým, ako náš mozog funguje.

Emočné vzorce, ktoré často ani nevnímame, tvarujú našu osobnosť a podvedome riadia náš život. Ale čo keby sme sa opýtali: „To, ako sa vnímam či prezentujem svetu, som skutočne JA?“

V dnešnom svete je možné a priam žiadúce:

Kvantovanie v mojich službách

Náš mozog, resp. myseľ je centrom našej osobnosti, povahy, inteligencie a rozhodnutí. Subjektívna myseľ ovplyvňuje objektívny svet. Kvantová fyzika nám hovorí, že to, čomu venujeme pozornosť, tam umiestňujeme svoju energiu. Preto máme skutočný vplyv na svet okolo nás. No nevedome sa často riadime naučenými vzormi, myšlienkami a emocionálnymi reakciami, ktoré fungujú v podvedomí ako tichý program.

Skutočná zmena vyžaduje viac ako len „pozitívne myslenie“, pretože väčšina našich podnetov je ukrytá v podvedomí. Sme súčasťou neviditeľného energetického poľa, ktoré reaguje na naše myšlienky a pocity, ovplyvňujúc tak všetky možné reality.

Otvorte sa kvantovej premene

Kvantový model reality nám naznačuje, že zmena nášho života prichádza zmenou nášho myslenia, cítenia a konania. Je to zmena stavu bytia. Kvantová fyzika je „ne-zmysel“ – čiže mimo zmyslová realita.

Kvantovanie je ako vkladanie nových informácií do informačného poľa nášho vnútra. Je to hľadanie sily vo vnútri nás, nie vo svete vonku. Transformácia vedomia zahŕňa vnútornú prácu, mení náš pohľad na svet a pomáha nám pochopiť zmysel niektorých vecí. Ovládnete to, čo prežívate, a zmeníte to, akým spôsobom vnímate svet.

Dajte svojej mysli nový smer,

formujte vedome svoju budúcnosť.