You are currently viewing Hierarchia – domček z karát?

Hierarchia – domček z karát?

  • Post last modified:7. septembra 2023
  • Reading time:3 mins read

Systém hierarchie bol prirodzene „vyvinutý“ v najrannejšej evolučnej fáze ľudstva, v dobe lovcov a zberačov. Títo naši predkovia – kočovníci – putovali z miesta na miesto aby prežili – zháňali si potravu, lovili zvieratá. Prirodzeným pôsobením evolúcie títo ľudia zistili, že prežitie si vedia oveľa lepšie zabezpečiť usadením sa na jednom území. Začali pestovať plodiny, chovať zvieratá. Svoje teritórium si začali strážiť. Aby ako kmeň fungovali, rozdelili sa úlohy podľa schopnosti, užitočnosti jednotlivcov, alebo sa úloha dedila. Vďaka tomuto systému prežili a zároveň sa položili základy pre neskorší vznik moderných spoločností.

Tento model hierarchie trvá dodnes, ale potrava a teritórium boli nahradené peniazmi a majetkom.

Stále zotrvávame v tomto modeli, náš mozog je takto naprogramovaný. V súčasnosti sa ukazuje, že ide o zastaralý a hlavne nefunkčný model.

Aby človek v rámci hierarchie mohol vystúpiť vyššie, musí niekoho dostať pod seba – znamená to ponižovanie, utláčanie iných. Za týmto správaním je aj náš primárny záväzok nasýtiť samého seba, svoju rodinu. Je to prezlečený strach o prežitie, strach z nedostatku. Tieto strachy pomáhali predkom prežiť, nám už neslúžia, naopak, sú naším tieňom, bránia nám posunúť sa ďalej, aby sa náš utopický sen stal hmotnou realitou.

Náš prastarý pud Dominancie zasadol aj do globálneho finančného systému, kde sa hierarchický boj točí okolo peňazí. Všetko je o peniazoch – vzdelávanie, zdravie, potraviny, vláda atď.

Akýkoľvek systém založený na strachu sa skôr či neskôr zrúti ako domček z karát.

Ľudská DNA, v ktorej sú uložené všetky informácie, ktoré nám formujú život, nebola aktualizovaná. Stále žijeme v myslení založenom na strachu. Robíme  upgrade na svoje i-phone, mobily, PC, ale akosi zabúdame na seba, na svoje myslenie, podvedomé vzorce zakódované v bunkách DNA.

Dobrá správa je, že aj naše telo je ako počítač a je možné vykonať upgrade, reštart, prekódovať nefunkčné vzorce. Pri prepise DNA dôjde k zmene myslenia, zmena myslenia spôsobí zmenu pocitov, a to všetko v konečnom dôsledku aj zmenu fyzickej reality.

Dokáže Vaša myseľ prijať predstavu zmeny hierarchie na heterarchiu v podnikaní?

Za hranicami hierarchie sa ukrýva rozsiahlejší koncept Heterarchia..